Musikskolen tilbyder undervisning for aldersgrupperne 0-25 år, inderfor en lang række instrumenter og stilarter.
Normalt starter man på hold, for derefter at få solo undervisning, når man bliver dygtigere.