Kolding Musikskoles Talentlinje – Klubben, Klassen & Akademiet
Talentlinjen er for dig, der gerne vil og kan ENDNU MERE MUSIK sammen med kammerater der har det lige sådan. Talentlinjen består af 3 linjer: Klubben, Klassen og Akademiet med hver deres læseplan som beskrevet i nedenstående. Talentlinjen har ingen aldersgrænse men deltagelse kræver bestået optagelsesprøve samt indstilling fra din lærer.

Frist for tilmelding til optagelsesprøven er 1. marts 2020

Optagelsesprøven afholdes Onsdag den 18. marts 2020

Tilmeldingsblanket til optagelsesprøven fås på/afleveres til musikskolens kontor senest 1. marts 2020.

Husk at vedlægge din lærers skriftlige anbefaling.

 

Efter optagelsesprøven indplacerer vi dig på den linje, som vi vurderer du passer på.

 

Hvert år afholdes en koncert, hvor alle elever spiller for hinanden. Talentlinjelærerne er censorer og afgør oprykning til næste trin eller om du skal have et ekstra år på samme trin.

 

De angivne alders- og klasse inddelinger er udelukkende vejledende med hensyn til planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen så den giver mest mulig mening fagligt og socialt.

 

Talentlinjen forventes at rumme i alt 50 pladser fordelt på Klubben, Klassen & Akademiet. Når du er elev i Musikskolens Talentlinje er deltagelse i min. 1 orkester/sammenspilstilbud obligatorisk.

For Talentlinjen betales:

- Instrumentalfag

- Evt. valgfri bifagsklaver

- Månedlig Talentlinje gebyr på Kr. 175,00.

Talentklubben  8-14 årige (2.-7. klasse)
Elevklubaktiviteter 1 - 2 timer om ugen
8 – 11 årige (2. – 4. kl) - 30 min hovedfag, man kan ansøge om 40 min. hovedfag
12 – 14 årige (5. – 7. kl) - 40 min. hovedfag Talentklassen  (3 år)  13/14 – 18 årige (7/8.–10. kl.) 
45 min hovedfag om ugen
SSB/Kor 
Teori/Hørelære
Sammenspil/Kammermusik/Akkompagnement.

 

 

 

 

 Talent Akademiet (3 år) 16 – 21 årige (HF/Gym) 
45 min hovedfag
SSB
Sammenspil/Kammermusik/Akkompagnement 
Teori/Hørelære/Musikorientering
20 min. valgfri Bifagsklaver som betalingsfag                     

 

---

Elevaktiviteterne i Talentklubben sigter på at skabe socialt musisk samvær og holdånd gennem praktisk instrumentalt arbejde med teori/hørelære samt med Music Mind Games, SSB, Kor, Koncerter og øvrige aktiviteter. Undervisningen vil dels foregå fast ugentligt men også til dels i projektform.

Der kan blive tale om enkelte lørdage eller lign.

 

Eleverne i Talentklassen og Talentakademiet deltager i samarbejdet i Trekantsområdet samt med MGKSYD når lejlighed byder sig.

 

Elever på talentlinjen kan få tildelt akkompagnementstimer til såvel forberedelse som selve deltagelsen i konkurrencer imod ansøgning til ledelsen.
 

Den enkelte lærer udarbejder i samarbejde med eleven en handleplan for det kommende skoleår indeholdende mål og koncertforpligtelse.

 

Optagelse på Talentlinjen uanset trin sker via indstilling fra lærerne samt 10 min. prøve for musikskolens ledelse.

 

Optagelse på næste linje sker ved bestået års-/afgangsprøve eller ved optagelsesprøve direkte til den passende linje.

 

Optagelse til Talentakademiet  sker ved bestået optagelsesprøve til MGK eller ved afgangsprøve fra Talentklassen.

 

Årsprøver afholdes som koncertprøver med publikum i slutningen af maj/begyndelsen af juni hvert år.

 

Som censorer ved års- og afgangsprøver fungerer musikskolens lærere. Eksamensleder er en repræsentant for musikskolens ledelse.

FIND DIT YNDLINGSINSTRUMENT HER

Musikskolen tilbyder undervisning på en lang række klassiske og rytmiske instrumenter. På siderne her finder man oplysninger om

de forskellige instrumenter, passende alder for at påbegynde under-visning på det pågældende instrument og meget mere.

 

 

Klik på et instrument og læs mere.

Strengeinstrumenter

Slagtøj

Blæsere

Klaver/Keyboard

Strygere

Sang/Kor