Databeskyttelsespolitik for Kolding Musikskole

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Kolding Musikskole.

Kolding Musikskole er dataansvarlig

Kolding Musikskole er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Kolding Musikskole kontaktoplysninger er:

Kolding Musikskole

CVR - 29189897

Riis Toft 12a

6000 Kolding

Tlf. +4579791050

E-mail: musik@kolding.dk

 

Du er altid velkommen til at kontakte Kolding Musikskole, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Personoplysninger Kolding Musikskole behandler

Kolding Musikskole behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere

 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser

 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på din hjemmeside (cookies)

 • Personoplysninger som personen selv skriver i et kommentarfelt på virksomhedens hjemmeside, facebookprofil eller SpeedAdmin portalen

 

Kolding Musikskole bruger personoplysninger til

Kolding Musikskole bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så Kolding Musikskole kan komme i kontakt med kunden

 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så Kolding Musikskole kan sende nyhedsmail, info omkring koncerter og andre aktiviteter samt pressemeddelelser til personen

 • Personens interesser og adfærd på Kolding Musikskoles hjemmeside bruges til at videreudvikle hjemmesiden

 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål

 • Kolding Musikskole bruger bestemte personoplysninger i forbindelse med undervisningsprojekter

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Kolding Musikskole behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)

 • Behandlingen er nødvendig for, at Kolding Musikskole kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)

 • Behandlingen er nødvendig for, at Kolding Musikskole kan opfylde en aftale med personen

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (fx indberetninger til SKAT)
   

Videregivelse af personoplysninger

Kolding Musikskole videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

 • SpeedWare/SpeedAdmin – Musikskolens elevadministrationsprogram

 • Kolding Kommune

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Der overføres ingen data til tredjelande. Såfremt der vil opstå et behov for at iværksætte dette, vil godkendelse af øverste ledelse være påkrævet, og alle berørte kunder vil blive orienteret skriftligt.
   

Dine personoplysninger stammer fra

Dine personlige oplysninger er indhentet via SpeedWare/SpeedAdmin, Kolding Musikskoles Sociale Medier og Kolding Musikskoles hjemmeside.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

 

Dine rettigheder

Når Kolding Musikskole behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Kolding Musikskole telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som Kolding Musikskole allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Kolding Musikskole behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Kolding Musikskole har urigtige oplysninger om dig.

 

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at Kolding Musikskole sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Kolding Musikskole fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Kolding Musikskoles behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.