MGK (Musikalsk Grundkursus) er et særligt tilbud til de der enten gerne vil forberede sig på en videregående musikuddannelse eller bare er interesseret i at fordybe sig ekstra meget i musikken.

Kurset er treårigt og tilbydes på Kolding Musikskole, der er hjemsted for MGK-Center Syd.

 

MGK tilbyder disse linier:

 

 

Rytmisk linie

Den rytmiske linie tilbydes på alle fire MGK-afdelinger i MGK-Syd. Kurset er for dig, der brænder for rytmisk musik og drømmer om at blive rock-, jazz-, pop-musiker eller musiklærer med fokus på den rytmiske musik.

 

Klassisk linie

Den klassiske linie tilbydes på alle fire MGK-afdelinger i MGK-Syd. Uddannelsen er for dig, der elsker klassisk musik og måske drømmer om en karriere i et symfoniorkester som solist, kammermusiker, etc. Eller måske vil du bare have den klassiske musik med dig på højest mulige niveau som amatørmusiker.

 

Folkemusiklinien

Folkemusik-linien er primært et tilbud til musikeren der vil spille dansk, nordisk, celtics & amerikansk folkemusik - i traditionelle og kontemporære former. Linien tilbydes på MGKsyd i Kolding.

 

AM/Brobygger

AM-linien er for dem som allerede ved at de satser på en pædagoisk karriere som underviser. Du kan både have et rytmisk eller klassisk hovedfag, men der er sat lidt kortere tid af til hovedfaget, da du skal have bifagssang som ekstra bifag udover bifagsklaver. Derudover har man ensembleledelse hvor du lærer kordirektion mm.

 

Elektronisk Musik og lydkunst

På MGK får du mulighed for at fordybe dig i din egen musik, ligesom du vil få undervisning i en række almene fag som eksempelvis projektrealisering og musikteknologi. Vi arbejder projektorienteret med din musik – og ofte samarbejder vi med andre kunstarter og fagområder. Målet er, at du udvikler et stærkt musikalsk og teknisk fundament, så du kan skabe dine egne unikke musikalske projekter.

 

Du skal senest den 14. februar aflevere egne produktioner som lydfiler (.wav eller .mp3). Værkerne skal have en varighed på ca. 15 min. Desuden skal du skriftligt beskrive baggrunden for din ansøgning og de værker, som du sender til os.

 

Sangskriverlinien

Undervisningen omfatter udvikling af den studerendes musikalske og tekstlige univers, tekniske færdigheder samt formidlingsfærdigheder gennem arbejdet med sangskrivning inden for et alsidigt rytmisk repertoire. 

 

Komposition

På kompositionslinien arbejder man med udviklingen af elevens kompositoriske talent gennem vejled-ning i det kunstneriske arbejde med egne værker og analyse af relevante musikværker fra fortid og nutid. Tilegnelse af basal kendskab til kompositionsfagets discipliner såsom 

Instrumentation, arrangement og satsteknik. 

 

Se mere her:

 

         www.mgksyd.dk

 

Tilmelding til optagelsesprøven til MGK administreres centralt for hele landet via denne hjemmeside:

 

            www.musikalskgrundkursus.dk