Kolding Musikskole forandrer livet for dem, vi er i kontakt med

 

Musik er livsbekræftende, udfordrende og fællesskabende. Musik er et sprog, som er både videns- og følelsesbaseret. Musik påvirker vores sind og giver kræfter til livet.

 

Kolding Musikskole favner alle med lyst til musik. Vi er kendt for høj kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi afsøger musikkens trends og holder fast i kulturarven med et højt socialt og pædagogisk sigte. Vi samarbejder og udvikler musikskolen med elever, forældre, borgere, institutioner samt erhvervs- og foreningsliv til glæde og gavn for kulturen i Kolding Kommune.

Kolding Musikskole er en musikskole for alle – hele livet.

 

Kolding Musikskole stræber efter den højeste faglighed og kvalitet.

 

Kolding Musikskole er modig og går gerne nye veje.

Kolding Musikskole insisterer på fællesskab, åbenhed og samarbejde.

Vores tilbud er forpligtende og vil nå ud til mange forskellige brugere. Vores musikalske miljø er socialt,

kreativt og alsidigt.

Vores velovervejede og seriøse udviklingstrin møder eleverne, hvor de er, og motiverer alle til at udvikle sig

- fra småbørnsundervisning over musikskolen til talentlinje og MGK.

 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og skaber en platform for individuel læring og givereleven redskaber og lyst til at indgå i større musikalske sammenhænge.

Vi har gode faciliteter og godt udstyr, der inspirerer til spilleglæde og styrker den enkeltes udvikling.

 

Vi bygger på traditioner inden for alle genrer og udfordrer nysgerrigt de musikalske rammer.

Vi er i øjenhøjde med tidens tendenser og tilrettelægger vores tilbud, så de både møder og udfordrer brugerne.

Vi samarbejder og er samhørige med vores elever, forældre, institutioner samt erhvervs- og foreningslivet i

Kolding Kommune.

Vi har et stærkt og tværfagligt udviklende fællesskab.

Folkeskolen, specialskoler og daginstitutioner

 

 

 

Vi har super lækre lokaler, top-instrumenter og står klar til at hjælpe eleverne med at udfolde deres kreativitet.

Vi har kompetente undervisere, uanset om interessen er fede beats, klassisk eller stadion-rock. Vi kan tilbyde en scene at præsentere musikken på.

Vi har konservatorieuddannede undervisere, der tilbyder seriøs udvikling på alle niveauer. Vi har en talentlinje for de allerdygtigste og MGK (Musikalsk Grundkursus) med hovedfag, bifag og sammenspil, som en seriøs forberedelse til evt. senere musikuddannelse.
 

 

 

Vi styrker børnenes kompetencer ved aktivt at drage nytte af børns glæde ved musik og sang. Det gavner den sproglige, motoriske og sociale udvikling. Det sansebaserede og æstetiske udvider børns måde at lære på.

Vi tilbyder samarbejde om faglige-, tværfaglige og tilpassede forløb, der kan foregå på jeres institution/skole.

Vi giver indføring og fordybelse gennem instrumental undervisning, improvisation og undersøgende eller skabende processer.

Gymnasier, musikskoler, MGK og konservatorier

Kolding Byråd, By- og Udviklingsforvaltningen samt staten

 

 

 

 

 

 

Vi bidrager til dit barns udvikling og giver det redskaber til at indgå i musikalske og sociale sammenhænge.

Vi har det sjovt - både når vi arbejder med spilleglæde og fordybelse.

Vi har utroligt mange – og forskellige – tilbud: sang, instrumenter, bands, orkestre og sidst, men ikke mindst oplevelser.

 

 

 

Vi tilbyder musikoplevelser af høj kvalitet.

Vi samarbejder og kan tilrettelægge tilbud, der tager udgangspunkt i jeres specifikke behov.

Vi tilbyder alternative teambuilding- og udviklingskurser, masterclasses, workshops og koncepter.

 

Kulturinstitutioner og erhvervslivet i Kolding

Elever og forældre & bestyrelse

Venlig hilsen Jens Bloch, Musikskolechef

 

Vi skaber sociale rammer og mødesteder og inviterer borgerne til at være medskaber af det lokale kulturliv.

Vi er Kolding kommunes musikalske kraftcenter.

Vi er landskendte og bidrager med store, offentlige koncerter og events. Disse er med til at sætte Kolding på landskortet som et kreativt center.

Vi er en vigtig del af den musikalske talentudvikling i Danmark med talentlinje og MGK og løfter derigennem en national opgave.

 

 

 

Download som PDF: