Fripladser
Hel- eller delvis friplads kan bevilges efter ansøgning.
Skemaet udleveres ved henvendelse til Musikskolens kontor.

 

Eller hent skemaet her:


Friplads bevilges kun for ét skoleår ad gangen. Se satser under "Priser".
Der bevilges ikke friplads med tilbagevirkende kraft og normalt kun til elever under 18 år.

Satser for fripladstildeling
De anførte grænser er familiens skattepligtige husstandsindtægt 2019.
Der tillægges 7.000 kr. til nedenstående satser for hvert hjemmeboende barn under 18 år - fra og med barn nr. 2.Under 133.000 kr.: hel friplads                  


Mellem 133.000-156.000 kr.: 75 % friplads   


Mellem 156.000-179.000 kr.: 50 % friplads  


Mellem 179.000-202.000 kr.: 25 % friplads


Over 202.000 kr.: ingen friplads