Musikalsk Legestue

I musikalsk legestue leger børnene med de musikalske grundbegreber og bevæger sig meget, enten i sanglege eller til musik, som de selv finder på. Vi synger, og spiller på mange forskellige rytmeinstrumenter og stavspil. Timerne har fokus på leg og i samspillet med andre udvikles børnenes empati og sociale forståelse. Børnene lærer også at vente på tur og at lytte, - alt sammen vigtigt i et børneliv. Børnenes musikalitet udvikles og de udvider deres sangrepertoire. Det skal være sjovt at være med og børnene skal opleve glæden ved musik.

Alder: 4-5 år 

 

Holdstørrelse: ca. 12 børn 

 

Lektionslængde: 45 min. 

 

Pris: Takst 1 - Klik for at se takster her:

 

Sted: Daginstitutioner og Musikskolen, Riis Toft 
 

Der oprettes hold både med og uden forældredeltagelse når elevgrundlaget er til stede. Ved ønske om forældre-deltagelse noteres dette på tilmeldingen i kommentar feltet. Der oprettes desuden hold i børneinstitutioner.