Betalingsbetingelser
Der betales 10 rater. Første opkrævning forfalder til betaling 1. september. Derefter betales forud en rate pr. måned. Den 1. i hver måned er sidste rettidige betalingsdato. Ved senere betaling pålægger kommunen gebyr på 250 kr. Første rate pålignes et administrationsgebyr på 175 kr. til dækning af Copy-Dan, KODA, SpeedAdmin og kopier.

Refusion
Såfremt der ikke i undervisningsåret opnås 34 undervisningslektioner refunderes elevbetalingen for de af Musikskolen aflyste lektioner. For faget "Ind i Musikken" refunderes elevbetaling, hvis der ikke opnås 32 lektioner.

Musikskolen kan, et antal gange i løbet af sæsonen, omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet. Koncerttur, workshop, masterclass, projekt, festuge m.m. Omlægningen meddeles eleverne i god tid.

 

 

Udmeldelse

Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ske løbende med det resterende af måneden plus 1 måned. 

Dette gælder dog ikke for elever i glidende overgang fra børnehave til SFO.


Udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til Kolding Musikskole. Tryk her for at sende mail: