GENERALFORSAMLING - samt valg til Musikskolebestyrelsen

Kære forældre til elever i på Kolding Musikskole

 

I inviteres til generalforsamling samt valg til Musikskolebestyrelsen tirsdag den 14. november kl. 19.00 på Kolding Musikskole, Riis Toft 12 A, lokale 209 – FERMATEN – på 2. sal.

 

Program:

Musikskolechef Jens Bloch fortæller om programmet for 50 års jubilæet i 2018.

 

Generalforsamling i musikskolebestyrelsen/dagsorden:

•    Orientering fra formanden Helle Aavild Juhl

•    Orientering fra musikskolechefen omkring arbejdet de næste to år

•    Valg – der skal vælges tre forældrerepræsentanter - hvoraf én skal være formand for        nnnmusikskolebestyrelsen. To af de nuværende forældrerepræsentanter genopstiller

•    Eventuelt

 

Musikskolebestyrelsen er sammen med musikskolens ledelse og personale med til løbende at udvikle Kolding Musikskole og en kommende opgave er sammen, at formulere de kommende 10 års handleplan og vision. Kom og lyt/vær med! Vi har brug for Jeres stemme.

 

Vi glæder os til at se så mange af Jer som mulig.