Kolding Musikskoles bestyrelse består af:

Niels Bonderup Dohn, formand 

Gorm Gamborg, næstformand, 

Camilla Dalgaard, forældrerepræsentant

György Sosovicska, støtteforening

Per Nielsen, folkeskoleleder-repræsentant

Troels Lund Nielsen, tillidsrepræsentant

Torleif Hansen, pædagogisk formand

To elevrepræsentanter: vacante

Elevrepræsentant suppleant: vacant

Jens Bloch, musikskolechef

Thomas Lørup Hylgaard, souschef

Christina Ana Toander, MGK-Syd lærerrepræsentant

Suppl. Kasper Pihl, lærerrepræsentant

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, forældre-suppleant

Nicolas Kock, MGK-Syd lærerrepræsentant-suppleant

Musikskolebestyrelsens kontaktpersoner i Kulturudvalget:

Kulturudvalgsformand

Jesper Elkjær

Eea Haldan Vestergård

         Bestyrelsesreferater